Energiemanagement

Vitaliteit en duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties en de overheid. Hoe breng je het ziekteverzuim omlaag en hoe laat je medewerkers zolang mogelijk zo goed en plezierig mogelijk functioneren? Vaak zijn we ons niet bewust van onze mogelijkheden en wat we eigenlijk willen en als we het al wel weten handelen we er om uiteenlopende redenen niet naar. We ervaren werkdruk en verzetten ons tegen veranderingen. Dit kan resulteren in fysieke en emotionele klachten met als gevolg uitval door ziekte of een burn-out. Om dit te voorkomen of op te lossen maak je medewerkers bewust van hun potentieel en laat ze groeien in hun energie. Maar hoe pak je zoiets aan?

Energiemanagement

De oplossing zit volgens mij in energiemanagement. De overtuiging dat wij mensen tot veel meer in staat zijn dan we denken. Vaak nog ligt de focus alleen bij het fysieke. Er zijn echter meer aandachtsgebieden. Emotionele en mentale vitaliteit maken onlosmakelijk deel uit van een gezond leven, waarbij de geest en de emotie een krachtige invloed op het lichaam uitoefenen. Daarnaast gaat het ook om zingeving. Wat is je levensmissie? Ieder mens wil graag van waarde zijn. Ieder mens wil zich graag goed voelen.

Droom groot, handel praktisch

Evenwicht

Bij energiemanagement gaat het om het evenwicht tussen het mentale-fysieke-emotionele en het zingevende aspect. Energiemanagement vormt de basis van al mijn trajecten. Door inzicht te krijgen en je bewust te zijn van je energiebronnen ben je in staat om een energierijk en het door jou gewenste leven te leiden.


Neem contact op met Leonie!

Meer weten?

Wil je hierover meer weten? Ik geef zo nu en dan energiemanagement-workshops ter kennismaking. Neem gerust contact op.